Samenwerking

Samenwerking sport en het sociaal domein

De plek waar je alles regelt rondom jouw club

Samenwerking

Door de kracht van sport en bewegen in te zetten zijn wij in staat om mensen te activeren, te verbinden en voor te lichten.

De maatschappelijk impact van sport en bewegen is groot. Binnen gemeenten zou sport een belangrijke basis moeten zijn om doelen binnen het sociaal domein te bewerkstelligen. 

Lansingerland Beweegt brengt in samenwerking met partners uit de sport en het sociaal domein doelgroepen in beweging die lastig hun weg vinden naar de reguliere sportverenigingen.

Binnen Lansingerland begeleiden wij sportverenigingen die gemotiveerd zijn om uiteenlopende doelgroepen aan zich te binden. Wij geven specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld eenzame ouderen en jongeren, dementerenden, statushouders, mensen met overgewicht en mensen met een lage sociaaleconomische status of een afstand tot de arbeidsmarkt) de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving te starten met bewegen en laten ze kennis maken met verschillende sporten.

Wanneer we inzetten op sporten en bewegen zal dit bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd, het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van alle inwoners. Het bevorderen van een actieve leefstijl en het verhogen van de mate van fitheid (het realiseren van -gezond- beweeggedrag) is essentieel voor doelgroepen die moeilijk in beweging komen. 
Met de inzet op sport en bewegen dragen we bij aan de realisatie van de doelstellingen in het sociaal domein.

Dit kunnen wij vanuit Lansingerland Beweegt niet alleen. Wij hebben hiervoor de inzet nodig van de sport- en beweegaanbieders en de partners uit het sociaal domein. Wil jij met ons samenwerken om nog meer doelgroepen in beweging te krijgen? Wij gaan graag met je aan de slag!

Wij kunnen ondersteuning bieden bij het starten van speciaal aanbod, het vinden van de juiste doelgroep, de verbinding maken tussen verschillende partijen, het vinden van financiële middelen en deskundigheidsbevordering op verschillende vlakken.

Met welke vraag, thema of uitdaging ben je bezig?

Neem contact met ons op. Ben je een sport- of cultuuraanbieder; dan werken we graag met je samen.

Het verschil maken in jouw gemeente, organisatie of regio?
Door sport, bewegen en cultuur blijf je gezond en ontmoet je anderen. Elke dag zien we wat sport, beweging en positiviteit doen met je lichaam en geest en die ervaring en energie geven we dóór!
Wij zijn de grondlegger van een aantal nieuwe interventies (zoals Hiphop Grannys), die inmiddels ook door andere partijen zijn opgepakt. Wat kunnen we voor jou betekenen?