Cases

Ketenaanpak valpreventie in verschillende gemeenten

Lagere zorgkosten door lager valrisico bij 2.000 senioren

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De ‘Blijft staan’-aanpak van SBG heeft als doel om valletsel bij ouderen te verminderen en kennis en expertise te verspreiden. Daarnaast maken we ons hard voor een meer structurele aanpak om de druk op de zorg en de stijgende zorgkosten te verminderen: de ketenaanpak binnen een gemeente.

Onze cases